KONTAKT & SERVICE

Troubleshooting

Felsökning Installation Troubleshooting Underhåll Produkt Kontakta oss
Filter

ANVÄNDARMANUAL

Denna användarhandbok innehåller omfattande information om installation, drift och dagligt underhåll av BE WTR-vattensystemet. Det är viktigt att läsa och följa dessa instruktioner för att säkerställa korrekt användning och optimal prestanda.

Systemet installeras och underhålls regelbundet av utbildade professionella tekniker. Kontakta oss gärna för mer information.

Användarmanual

Kolsyre intensiteten har minskat. Vad kan jag göra åt det?

Följ dessa steg och kontakta BE WTR:s tekniska support om problemet kvarstår:

1/ Kontrollera att det vatten som matas ut är kallt
Om vattnet inte är kallt, försök att slå på OFF/ON på boxen

2/ Kontrollera gasflaskan: Är manometern i den röda delen?
Om ja, byt gasolflaska. Det betyder att den är tom. Hur byter man CO2-flaska?

3/ Kontrollera gastrycket: det måste vara mellan 4 och 4,5 bar.
För att öka trycket, använd en skruvmejsel och vrid skruven på Co2-regulatorns framsida.

Hur byter jag gasolflaska?

Vi hjälper dig gärna med instruktioner för hur du byter CO2, Ring bara så förklarar vi. Det är egentligen väldigt enkelt. Var sjätte månad, när vi gör vår service, lämnar vi en extra CO2-flaska. Om du fortfarande behöver hjälp kommer vi ut till dig mot en symbolisk avgift.

Ta bort den tomma gasflaskan och ersätt den med en ny genom att följa dessa 10 enkla steg:

1/ Stäng CO2-flaskans ventil.

2/ Frigör tryckregulatorn.

3/ Ta bort CO2-gasflaskan. Säkra den i upprätt läge.

4/ Säkra den nya flaskan upprätt med säkerhetsremmen. Öppna skyddslocket.

5/ Öppna ventilen långsamt för att släppa ut CO2-gas och stäng igen.

6/ Anslut tryckregulatorn. Kontrollera att tätningsbrickan är korrekt monterad.

7/ Dra åt muttern med en skiftnyckel. Se till att alla anslutningar är åtdragna. Dra inte åt för hårt.

8/ Öppna ventilen. Kontrollera manometern. Tryckmätarens volym
ska vara stabil när du stänger ventilen igen.

9/ Vid behov – kontrollera läckage med tvålvattenlösning eller motsvarande. Uppträdande bubblor
är ett tecken på läckage. Om läckageproblemet inte kan lösas, kontakta kundtjänsten. Korrekt tryck är 70/80 PSI eller 4,5-5,5 bar.

10/ Öppna CO2-flaskans ventil.
Om du fortfarande behöver hjälp, ring oss så kommer vi ut mot en symbolisk avgift.

Jag har varken stilla eller kolsyrat vatten, och dessutom kommer det gas genom utloppet för kolsyrat vatten. Vad kan jag göra?

Om du Har flödet minskat successivt under de senaste veckorna?
Ja, kontakta BE WTR:s tekniska support
Nej, har du stängt vattenintaget till vattenmaskinen
Nej, kontrollera om vattenstoppet är öppet (vänster bild).
Om den är det, stäng den genom att följa den gröna pilen (höger bild)
Om det inte är det, kontakta din tekniska support

1/ Stäng av boxen

2/ Vänta 10 sekunder

3/ Slå PÅ BOXEN

4/ Vänta 2 minuter

Jag har kolsyrat vatten men inget stilla vatten. Vad ska jag göra?

Om du inte har stilla vatten, följ dessa 4 steg:

1/ Har flödet minskat successivt under de senaste veckorna?
Om ja, kontakta BE WTR:s tekniska support. Om inte, följ steg 2.

2/ Vilken status har ditt vatteninlopp (öppet/stängt)?
Det är öppet: stäng det genom att följa den gröna pilen (höger bild)
Det är stängt: kontakta din tekniska support

Min box låter väldigt mycket. Vad kan jag göra åt det?

Om din Box börjar låta konstigt, följ dessa steg och om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst:

1/ Har flödet minskat successivt under de senaste veckorna?
Om ja, kontakta BE WTR:s tekniska support. Om inte, följ steg 2.

2/ Vilken status har ditt vatteninlopp (öppet/stängt)?
Det är öppet: stäng det genom att följa den gröna pilen (höger bild)
Det är stängt: kontakta din tekniska support

Flödet av stilla vatten har minskat avsevärt. Vad bör jag göra?

Ditt filter verkar ha blivit igensatt tidigare än förväntat. Kvaliteten på det lokala vattnet kan variera och påverka filtrets livslängd. Filtret kommer då att arbeta hårdare för att kompensera för de potentiella föroreningarna i vattnet. Kontakta vår kundtjänst för att boka ett underhåll.

Mitt vatten är inte kallt. Vad kan jag göra åt det?

Följ dessa korta steg, om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss:

1/ Stäng av boxen

2/ Vänta i 10 sekunder

3/ Slå PÅ boxen

4/ Vänta en timme
Om problemet kvarstår, kontakta BE WTR:s tekniska support

Mitt första glas vatten är inte fräscht. Vad kan jag göra åt det?

Efter varje användning kan vatten finnas kvar i rören. När temperaturen är hög kan detta påverka temperaturen på det första glaset vatten.

Kan jag justera temperaturen?

När systemet är installerat kan temperaturen justeras. För optimal kolsyre kvalitet bör dock temperaturen vara under 9 grader.

Vad är den optimala temperaturen?

För optimal kvalitet på kolsyrat vatten bör temperaturen vara under 9 grader.

Mitt vatten har en konstig smak. Vad kan jag göra åt det?

Om ditt vatten börjar smaka konstigt kan du kontakta BE WTR:s tekniska support.

Behöver du fortfarande hjälp?

För frågor eller funderingar kontakta vår kundtjänst genom att använda vårt kontaktformulär eller ring oss på vår kundtjänst +46 8-250420

SHOWROOM

SWEDEN

Regeringsgatan 61
111 47 Stockholm
info@bewtr.se
+46 8 250 420