KONTAKT & SERVICE

PRIVACY POLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur BE WTR SA (“vi”, “vår” eller “oss”) samlar in och behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller dessa. BE WTR SA, som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter, är för närvarande ett aktivt företag i Schweiz.

Skyddet av våra kunders uppgifter och integriteten för användare av vår webbplats (https://www.bewtr.com) är av yttersta vikt för oss. Personuppgifter som vi samlar in eller tar emot i samband med vår verksamhet behandlas konfidentiellt och skyddas säkert mot obehörig åtkomst. Databehandling är begränsad till det absolut nödvändiga och sker endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Det mesta av innehållet på vår webbplats är fritt tillgängligt. Vi använder dock teknik för att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats och samlar in data för detta ändamål. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till vår integritetspolicy.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt insamling och behandling av dina personuppgifter och följer följande rättsliga bestämmelser i olika jurisdiktioner:

– I Europa följer vi den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).

– I Schweiz följer vi den federala lagen om dataskydd från den 25 september 2020.

– I Förenade Arabemiraten följer vi den federala lagen nr 2 från 2019 om skydd av personuppgifter.

– I Storbritannien följer vi Data Protection Act 2018.

– I Singapore följer vi Personal Data Protection Act 2012.

Din rätt till integritet och dataskydd är avgörande för oss, och vi är fast beslutna att upprätthålla standarder i varje region där vi är verksamma.

1. Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter omfattar all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Uppgifter som inte kan hänföras till någon enskild person (anonyma uppgifter) ingår inte.

a. Uppgifter som samlas in från webbplatsen:

– Namn och kontaktuppgifter (namn, förnamn, e-postadress, telefonnummer);

– Teknisk information, såsom IP-adress, enhets-, system- eller webbläsardata, information som samlas in via cookies och webbfyrar eller annan teknik, serverloggfilsdata, platsdata, besökta sidor och webbplatsnavigering.

b. Uppgifter som samlas in i samband med att vi utvecklar våra affärsrelationer (telefonsamtal, kundtjänst eller när du beställer våra produkter eller tjänster):

– Kontaktuppgifter och annan information om dig (namn, förnamn, kön, postadress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland, faktureringsadress);

– Annan information som du lämnar under ett telefonsamtal.

Vi behandlar inte särskilda kategorier av uppgifter (känsliga uppgifter) såsom uppgifter om religiös, filosofisk, politisk eller facklig övertygelse, hälsouppgifter, uppgifter om ras eller etniskt ursprung, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som unikt identifierar en fysisk person, uppgifter som rör straffrättsliga och administrativa förfaranden eller uppgifter om sociala stödåtgärder.

2. Hur samlar vi in personuppgifter och för vilka syften?

Vi får personuppgifter från personer som besöker vår webbplats på olika sätt, inklusive när de fyller i vårt kontaktformulär online (syftet med denna behandling är att svara på din förfrågan och ge dig ett skräddarsytt erbjudande), ladda ner vår broschyr (syftet med denna behandling är att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster) och prenumerera på våra nyhetsbrev (syftet med denna behandling är att tillhandahålla information om våra produkter, tjänster, uppdateringar och evenemang). Vi kan också komma att inhämta personuppgifter direkt i samband med att vi utvecklar våra affärsrelationer, till exempel när du kontaktar vår kundtjänst.

Dessa uppgifter används också för att hantera våra kunder, upprätta avtal, behandla beställningar, tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden, genomföra leveranser, hantera fakturering och bokföring. Dessutom används de för att generera affärsstatistik och hantera användarrecensioner av våra produkter, tjänster och innehåll. Allt detta hjälper oss att förbättra våra tjänster, utveckla nya produkter och bättre tillgodose dina behov.

3. Vem har tillgång till personuppgifter och med vem delas de?

Personuppgifter behandlas konfidentiellt. Våra anställda har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för de beskrivna syftena och för den relevanta anställdes roll. De är skyldiga att upprätthålla sekretess vid behandlingen av dina personuppgifter.

Inom ramen för vår verksamhet och vid behov kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer (t.ex. Salesforce) eller myndigheter. Dessa leverantörer kan ha datalagringsplatser utomlands. Om dataskyddsnivån i ett visst land inte motsvarar de schweiziska eller europeiska standarderna, ingår vi avtal för att säkerställa att skyddet av dina personuppgifter förblir likvärdigt med det i Schweiz eller Europeiska unionen.

4. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller din information, inklusive personuppgifter, så länge som:

– Det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in;

– vi har ett berättigat intresse av att behålla dem, eller det krävs enligt lag.

5. Kakor

Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att driva webbplatsen korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse, förstå hur webbplatsen fungerar och analysera vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Liksom de flesta onlinetjänster använder vår webbplats både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. Förstapartscookies är främst nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och samlar inte in någon av dina personligt identifierbara uppgifter.

De tredjepartscookies som används på vår webbplats tjänar främst till att förstå hur den fungerar, hur du interagerar med vår webbplats, säkerställa säkerheten för våra tjänster, förse dig med relevanta annonser och generellt förbättra din användarupplevelse.

De typer av cookies som används inkluderar:

– Nödvändiga: Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda alla funktioner på vår webbplats. De hjälper oss att upprätthålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De samlar inte in eller lagrar någon personlig information.

– Statistik: Dessa cookies lagrar information som antalet besökare på webbplatsen, antalet unika besökare, vilka sidor på webbplatsen som har besökts, källan till besöket osv. Dessa uppgifter hjälper oss att förstå och analysera webbplatsens prestanda och förbättringsområden.

– Marknadsföring: Vår webbplats visar annonser. Dessa cookies används för att anpassa de annonser vi visar dig så att de blir meningsfulla för dig. De hjälper oss också att spåra effektiviteten i dessa reklamkampanjer. Den information som lagras i dessa cookies kan också användas av tredjepartsannonsleverantörer för att visa dig annonser på andra webbplatser i din webbläsare också.

– Funktionella: Det här är cookies som hjälper till med vissa icke-väsentliga funktioner på vår webbplats. Dessa funktioner inkluderar integrering av innehåll som videor eller delning av webbplatsinnehåll på sociala medieplattformar.

– Inställningar: Dessa cookies hjälper oss att lagra dina surfpreferenser, t.ex. språkinställningar, för att förbättra din surfupplevelse vid framtida besök på webbplatsen.

Vi använder också Google Analytics målgruppsmätningssystem, som hjälper oss att förstå hur användarna interagerar med vår webbplats. Google Analytics ger oss information om det totala antalet användare som besöker vår webbplats och de mest populära avsnitten på webbplatsen. Allt detta hjälper oss att samla in insikter som kan hjälpa oss att förbättra navigeringen och tillhandahålla tjänster av högre kvalitet till våra användare och kunder. Vi kan också använda andra taggar som Google Tag Manager för funktionella ändamål, Meta Pixel, Google Ads, LinkedIn Ads, Pinterest Ads för annonsering, samt Microsoft Clarity för analytiska ändamål.

Vi integrerar också plugins för sociala medier på vår webbplats (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram etc.). Hur tredjepartsplattformen använder den information som samlas in från dig styrs av dess egen integritetspolicy och dina inställningar på tjänsten.

Slutligen kan vi använda spårningspixlar (även kallade webbfyrar) på vår webbplats. Spårningspixlar, inklusive de från tredje part, är små, vanligtvis osynliga bilder som automatiskt laddas när en användare besöker vår webbplats.

Olika webbläsare tillhandahåller olika metoder för att blockera och radera cookies som används av webbplatser. Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att blockera/radera cookies. För mer information om hantering och radering av cookies, se wikipedia.org eller www.allaboutcookies.org.

6. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar in mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse.

7. Dina rättigheter

BE WTR ger dig möjlighet att utöva följande rättigheter, som garanteras av tillämpliga rättsliga grunder:

– Rätt att få tillgång till dina personuppgifter;

– Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller korrigerade;

– Rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter;

– Rätt att radera dina personuppgifter;

– Rätt till dataportabilitet.

Observera att dessa rättigheter inte är obegränsade och kan vara föremål för begränsningar. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter uppmanar vi dig att skicka in din begäran skriftligen tillsammans med en kopia av en giltig, bestyrkt kopia av din identitetshandling, daterad och undertecknad, via e-post till info@bewtr.com.

8. Kontakt Om du har några frågor eller funderingar kring användningen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@bewtr.com