KONTAKT & SERVICE

KONTAKT & SERVICE

Mellan 24 Juni och 5 agusti har vår kundtjänst sommaröppettider 8.30 - 12. Övrig tid hänvisar vi till vår mail: info@bewtr.se

Opt-in
Newsletter

I enighet med schwezisk och europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter informeras du härmed om att den information du lämnar kommer att behandlas och är nödvändig för att svara på din begäran. Informationen som måste tillhandahållas anges med en asterisk och underlåtenhet att tillhandahålla denna information kan hindra oss från att hantera din begäran. Uppgifterna samlas in av BEWTR, personuppgiftsansvarig och mottagare. Du har rätt att göra invändningar på legitima grunder och att få tillgång samt rätta dina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka in din begäran skriftligen, tillsamans med en kopia av en giltig identitetshandling, bestyrkt som original, daterad och undertecknad till följande adress: Be WTR, Rue de Genève 21/1003 Lausanne eller via epost till info@bewtr.com