Bättre vatten

från 70 kr/dag

Bättre vatten

från 70 kr/dag

Ett nytt hållbart sätt att få dricksvatten av hög kvalitet. Genom att använda ditt eget kranvatten och högkvalitativa filter och vattenmaskiner från BRITA® kan du kraftigt minska föroreningarna i vattnet och behålla mineralerna. Vår lösning innebär att du får dricksvatten av hög kvalitet utan miljöskadliga transporter eller avfall. Vår ambition att förbättra miljön märks också i vårt engagemang i 1% for the Planet. Du får helt enkelt gott dricksvatten som är mycket bättre både för dig och för miljön.

Bättre för dig och för miljön – gott dricksvatten från 70 kr/dag.

Läs mer

 

Vi stöttar lokala vattenprojekt genom att delta i initiativet 1% for the Planet.

Lä mer om initiativet här

Stolt leverantör till