KONTAKT & SERVICE

#VATTENKVALITET

Tio punkter för hållbar vattenförsörjning i Sverige

30 September 2021, 6:06 GMT
Förbi Dagens Samhälle


Ingen myndighet har det övergripande ansvaret, på motsvarande sätt som Skogsstyrelsen för skogen. 

"Nu lanserar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sin agenda i tio punkter för hållbar vattenförsörjning. IVA:s agenda är resultatet av projektet ”Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat” där ett femtiotal experter från akademi, näringsliv och andra verksamheter deltagit."

Läs hela artikeln: Dagens Samhälle

UPPTÄCK VÅRA VATTENLÖSNINGAR

Välsmakande, filtrerat, friskt, kylt och kolsyrat vatten – på tapp.

Nyhetsbrev