KONTAKT & SERVICE

#VATTENKVALITET

Skyfall orsakar stora översvämningsskador och miljöföroreningar i svenska kommuner.

23 August 2021, 7:12 GMT
Förbi LIU


“Dessa förväntas bli värre i framtiden på grund av klimatförändringar, stadsomvandling och sårbara ledningssystem. I samarbete med SMHI, har vi utvecklat en visualiseringsplattform som stödjer kommuners planering av robusta system och åtgärder.”

Läs hela artikeln här: LIU

UPPTÄCK VÅRA VATTENLÖSNINGAR

Välsmakande, filtrerat, friskt, kylt och kolsyrat vatten – på tapp.

Nyhetsbrev