KONTAKT & SERVICE

#VATTENKVALITET

Bräddningar för ut små mängder avloppsvatten i Borgå å vid kraftiga regn – störtregn ger också sämre kranvatten

27 August 2021, 6:08 GMT
Förbi Svenska Yle


Bräddningar förekommer ofta vid kraftiga regn, men mängden avloppsvatten som förs ut i Borgå å är mycket litet. Däremot kan ihållande regn ge sämre vatten i kranen.

– De enorma flödena gör ju också att reningsverkets resultat är mycket sämre då vi delvis är tvungna att köra förbi den biologiska processen. Det går då också ut sämre vatten.”

Läs hela artikeln här: SVENSKA YLE

UPPTÄCK VÅRA VATTENLÖSNINGAR

Välsmakande, filtrerat, friskt, kylt och kolsyrat vatten – på tapp.

Nyhetsbrev