KONTAKT & SERVICE

Fejlfinding

Support Installation Vedligeholdelse Systemer Fejlfinding Kontakt os
Filter

BRUGERVEJLEDNIN

Denne brugervejledning giver omfattende oplysninger om opsætning, drift og daglig vedligeholdelse af BE WTR-vandsystemet. Det er vigtigt at læse og følge disse instruktioner for at sikre korrekt brug og optimal ydelse.

Systemet installeres og vedligeholdes regelmæssigt af uddannede professionelle teknikere. Kontakt os for at få flere oplysninger.

Brugervejlednin

Den glitrende intensitet er aftaget. Hvad skal jeg gøre?

Følg disse få trin, og kontakt din BE WTR tekniske hotline, hvis problemet fortsætter:

1/ Kontrollér, at det vand, der tappes, er koldt
Hvis vandet ikke er koldt, skal du prøve at tænde/slukke for boksen.

2/ Kontrollér gasflasken: Er manometeret i den røde del?
Hvis ja, skal du skifte gasflasken. Det betyder, at den er tom. Sådan skifter du CO2-flasken?

3/ Tjek dit gastryk: Det skal være mellem 4 og 4,5 bar.
For at øge trykket skal du bruge en skruetrækker og dreje skruen på Co2-regulatorens forside.

Hvordan skifter jeg min gasflaske?

We are happy to help you with instructions for how you change the CO2. Just call and we will explain. It is really very simple. Every six months, when we do our service, we leave an extra CO2 bottle. If you still need help, we will come out to you for a symbolic fee.

Every six months, when we do our service, we leave an extra CO2 bottle. Remove the empty gas bottle and replace with the new one, following these 10 easy steps:

 1. Close the CO2 bottle valve.
 2. Release pressure regulator.
 3. Remove CO2 gas cylinder. Secure it upright.
 4. Secure the new cylinder upright with safety strap. Open protection cap.
 5. Open valve slowly to release CO2 gas and close again.
 6. Connect the pressure regulator. Make sure the sealing washer is fitted correctly.
 7. Tighten nut with spanner. Ensure all connections are tightened. Do not overtighten.
 8. Open valve. Check manometer. The pressure gauge volume
  should stay stable when you close valve again.
 9. If necessary – check for leakage with solution of soapy water or an equivalent. Appearing bubbles
  are a sign of leakage. If leakage problem can not be solved, contact the customer service. The correct pressure is 70/80 PSI or 4.5-5.5 bar.
 10. Open the CO2 bottle valve.
  If you still need help, call us and we will come out for a symbolic fee.

Jeg har hverken vand med eller uden brus, og der kommer gas ud gennem brusudløbet. Hvad skal jeg gøre?

Har du oplevet at flowet har været gradvist faldende de seneste uger?
Ja, kontakt BE WTR kunde service på 88 62 65 903
Nej, har du lukket for vandtilførslen?
Nej, tjek om vandstoppet er åbent (venstre billede).
Hvis det er tilfældet, skal du lukke det ved at følge den grønne pil (højre billede).
Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din tekniske kontakt

1/ Sluk for BOX’en

2/ Vent 10 sekunder

3/ Tænd for boksen

4/ Vent 2 minutter

Jeg har danskvand, men ikke vand uden kulsyre. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke har stillestående vand, skal du følge disse 4 trin:

1/ Er flowet faldet gradvist i de seneste uger?
Hvis ja, så kontakt BE WTR’s tekniske hotline. Hvis ikke, så følg trin 2.

2/ Hvad er status for dit vandindtag (åben/luk)?
Det er åbent: luk det ved at følge den grønne pil (højre billede)
Den er lukket: kontakt din tekniske kontakt

Min boks laver en masse støj. Hvad skal jeg gøre?

Hvis din boks er begyndt at larme, skal du følge disse få trin, og hvis problemet fortsætter, skal du kontakte vores hotline:

1/ Er flowet blevet gradvist mindre i de seneste uger?
Hvis ja, så kontakt BE WTR’s tekniske hotline. Hvis ikke, så følg trin 2.

2/ Hvad er status for dit vandindtag (åben/luk)?
Det er åbent: luk det ved at følge den grønne pil (højre billede)
Den er lukket: kontakt din tekniske kontakt

Flowet af stille vand er faldet markant. Hvad skal jeg gøre?

Dit filter ser ud til at være tilstoppet tidligere end forventet. Kvaliteten af dit lokale vand kan variere og påvirke varigheden af dit filter. Filteret vil så arbejde hårdere for at kompensere for de potentielle forurenende stoffer i vandet. Kontakt venligst vores hotline for at planlægge en vedligeholdelse.

Mit vand er ikke koldt. Hvad skal jeg gøre?

‘Følg disse korte trin, hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte os:

1/ Sluk for boksen

2/ Vent i 10 sekunder

3/ Tænd for boksen

4/ Vent en time
Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte din BE WTR tekniske hotline.

Mit første glas vand er ikke frisk. Hvad kan jeg gøre ved det?

‘Efter hver brug kan der være meget lidt vand tilbage i rørene. Når temperaturen er høj, kan det påvirke temperaturen på det første glas vand.

Kan jeg justere temperaturen?

Når systemet er installeret, kan temperaturen justeres trinløst. Men for at opnå en optimal danskvandskvalitet skal temperaturen være under 9 grader.

Hvad er den optimale temperatur?

‘For optimal danskvandskvalitet bør temperaturen være under 9 grader.

Har du stadig brug for hjælp?

For spørgsmål eller forespørgsler kontakt vores kundeservice ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til os på vores hotline +45 88 626 590

SHOWROOM

DANMARK

Erik Menveds Vej 2B,

1965 Frederiksberg C

info@bewtr.dk
+45 88 626 590