KONTAKT & SERVICE

Newsletter

I overensstemmelse med schweizisk og europæisk lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, informeres du hermed om, at de oplysninger, du afgiver, vil blive behandlet og er nødvendige for at besvare din anmodning. De oplysninger, der skal gives, er angivet med en stjerne, og undladelse af at give disse oplysninger kan forhindre os i at behandle din anmodning. Oplysningerne indsamles af BE WTR, dataansvarlig og modtager. Du har ret til at gøre indsigelse af legitime grunde og til at få adgang til og berigtige dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​disse rettigheder, bedes du sende din anmodning skriftligt sammen med en kopi af et gyldigt identitetsdokument, bekræftet som originalt, dateret og underskrevet, til følgende adresse BE WTR, Rue de Genève 21/ 1003 Lausanne eller på e-mail til info@bewtr.com.