KONTAKT & SERVICE

#VATTENKVALITET

Nyttigare kranvatten när biprodukter renas bort

23 June 2021, 9:10 GMT
Förbi Forskning


“Under vår livstid dricker vi en ansenlig mängd kranvatten. Men en del av de produkter som används för att rena vattnet kan påverka vår hälsa. Det beror på något som kallas för desinfektionsbiprodukter. “

Läs hela artikeln här: Forskning

UPPTÄCK VÅRA VATTENLÖSNINGAR

Välsmakande, filtrerat, friskt, kylt och kolsyrat vatten – på tapp.

Nyhetsbrev