1% for the Planet

Ett enkelt och effektivt sätt att främja vår miljö

Vi väljer ut specifika, lokala, vattenrelaterade projekt som vi stödjer för att förbättra vattenkvaliteten i vår omedelbara närhet. Projekten ska hjälpa oss att göra skillnad och engagera våra medarbetare. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att avsätta minst två arbetsdagar per år för att delta i projekten som vi stödjer.

Genom 1% for the Planet kan vi rikta vårt stöd till utvalda projekt och komma i kontakt med en snabbt växande grupp av likasinnade företag och andra intressanta projekt. De projekt vi väljer ut kommer att presenteras på vår hemsida.

 

Bättre för dig och för miljön – gott dricksvatten från 0 /dag.

Läs mer