BE pure

Miksi vettä kannattaa suodattaa?

Miksi vettä kannattaa suodattaa? Yhteiskuntamme ja eri teollisuudenalojen toiminnasta vapautuu ympäristöön erilaisia saasteita ja epäpuhtauksia. Vesi on tunnettu yleisliuotin, sillä siihen liukenee enemmän aineita kuin mihinkään muuhun nesteeseen. Siitä syystä juomavedestämme löytyy orgaanisia yhdisteitä ja epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat veden makuun ja tuoksuun.

Veden kiertokulku

Miten aineita päätyy veteen? Vesi on planeettamme kallisarvoisin ja elämän kannalta tärkein raaka-aine, ja se on jatkuvassa liikkeessä maapallon yläpuolella, sen pinnalla ja pinnan alla. Veden eri olomuodot ovat nestemäinen, kiinteä (jää) ja höyry. Veden jatkuva liike olomuodosta toiseen voi vaikuttaa sen laatuun useilla eri tavoilla. Siihen voi joutua mineraaleja, kuten kalkkikiveä ja dolomiittia, maatalouden aiheuttamiin saasteisiin kuuluvia lannoitteita ja torjunta-aineita, erilaisia saasteita, kuten öljyjäämiä ja liuottimia, sekä teollisuuden päästöjä (pääasiassa pakokaasuja ja roskaa).

 1. Tiivistyminen – ilmassa oleva vesihöyry synnyttää nestemäistä vettä ja muodostaa pilviä. Pilvet saattavat tuottaa vesisateita. Tämä on veden kiertokulussa veden ensimmäinen paluuetappi matkalla takaisin maan pinnalle.
 2. Vesisade – Sade on veden vapautumista pilvistä takaisin maapallolle. Vesi-, räntä- ja lumisateet sekä raekuurot ovat siten ensimmäisiä vaiheita veden kiertokulussa, joka tuottaa vettä ilmakehästä maahan. Pilvimuodostelmat voivat liikkua valtavia etäisyyksiä, mikä tekee niistä potentiaalisen ilmansaasteiden lähteen.
 3. Liukeneminen – maaperään liukenevat materiaalit, kuten suolat, ravintoaineet, tuholaismyrkyt, hormonit ja epäpuhtaudet, joko huuhtoutuvat maaperän alempiin kerroksiin tai liukenevat ja huuhtoutuvat pois veden mukana.
 4. Pohjavesikerros – sedimenttikivistä ja mineraalihiukkasista muodostuva, läpäisemätön geologinen kerros akviferin ylä- ja alapuolella. Tämä kerros hidastaa veden liikettä, sillä siinä on alhainen hydraulinen johtavuus. Pohjoismaissa pohjaveteen voi vaikuttaa myös sinne tunkeutuva merivesi.

Veden kiertokulku ja sen osana syntyvät epäpuhtaudet vaikuttavat vesijohtojärjestelmään.

Vesijohtovesi on yksi tarkimmin kontrolloiduista ruoka-aineista, ja sen sisällölle on asetettu tiukat rajoitukset. Tästä huolimatta veteen liukenee enemmän aineita kuin mihinkään muuhun nesteeseen. Näin ollen vesi on harvoin puhdasta H2O:ta, ja sen sisältö saattaa vaihdella merkittävästi.

Vedenpuhdistamoilla on merkittävä rooli veden puhdistamisessa, epätoivottujen aineiden poistamisessa ja veden saattamisessa juomakelpoiseksi. Tästä tehtävästä ne suoriutuvat jatkuvasti mallikkaasti. Lopputuloksena saatavan juomaveden kovuus, klooritasot, maku, tuoksu ja muut ominaisuudet, kuten putkistoista irtoavien hiukkasten määrä, kuitenkin vaihtelevat. Suodattimia tarvitaan puhtaan ja hyvänmakuisen juomaveden takaamiseksi kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa.

 

Mistä osista suodatin koostuu?

Käyttämämme BWT®-vedensuodattimet parantavat veden makua ja puhdistavat vedestä viimeisimmätkin sivumaut ja -hajut sekä pienhiukkaset.

 • Kookospähkinän kuoresta valmistettu aktiivihiili vähentää veden tuoksuun ja makuun kielteisesti vaikuttavien aineiden, kuten kloorin, määrää.
 • Hiukkassuodatin poistaa vedestä partikkeleita, kuten ruostetta ja saostumia, suodattamalla ne kuitukankaaseen.
 • Ioninvaihtohartsi vähentää veden karbonaattikovuutta ehkäisten siten kalkin muodostumista sekä absorboi metalleja, kuten lyijyä ja kuparia.

Mitä hyötyä veden suodattamisesta on?

Suomalainen hanavesi on puhdasta ja laadukasta. Veteen voi kuitenkin liueta aineita kiinteistön putkistosta, jolloin veteen tulee maku- ja hajuhaittoja ja muita epäpuhtauksia. BWT Besttaste® -vedensuodatin auttaa tähän 3 tavalla:

 1. Veden virtaus
  Kaikki raakavesi virtaa hiilikerroksen lävitse ulkopuolelta sisäänpäin.
 2. Esisuodatus
  Ennen kuin vesi saavuttaa hiilikerroksen, kaikki karkeat aineet (esim. hiekka) suodatetaan kuitukankaaseen.
 3. Aktiivihiilisuodatus
  Hienojakoiset huokoset pysäyttävät hiukkaset tehokkaasti. Veden makuun ja tuoksuun epäsuotuisasti vaikuttavat aineet vähenevät.

 

Tarjoa työntekijöillesi entistä puhtaampaa ja hygieenisempää vettä. Samalla autat luontoa.

Ota yhteyttä