BE pure

Hvorfor drikke filtreret vand?

Vores samfund og industrier udleder i dag aktivt mange urenheder og forurenende stoffer i miljøet. Vand er kendt som det universelle opløsningsmiddel på grund af dets evne til at opløse flere stoffer end nogen anden væske. Organiske forurenende stoffer og andre urenheder findes derfor i det vand, vi drikker, hvilket påvirker smagen og lugten.

Vandcyklussen

Hvordan kommer der stoffer i vandet? Vand, der er vores planets mest værdifulde og livgivende ressource, har en kontinuerlig bevægelse på, over og under Jordens overflade, og det ændrer tilstand mellem flydende form, fast form (is) og damp. Denne konstante bevægelse fra én tilstand til en anden, og vandtransporten i de forskellige tilstande, kan påvirke vandkvaliteten på grund af adskillige faktorer: forekomsten af mineraler som kalksten og dolomit, forurening fra landbruget med gødning og pesticider, forskellige typer forurening som olierester og opløsningsmidler samt industrielle udledninger, hovedsageligt udstødningsgasser og støv.

 1. Kondens – vanddampe i luften omdannes til flydende vand og danner skyer. Skyer kan danne regn, som er vandets første vej tilbage til Jordens overflade i vandcyklussen.
 2. Regn – nedbør er nedfald af vand fra skyer til Jorden. Regn, slud, sne eller hagl er dermed flere af de primære veje i vandcyklussen, der bidrager til at levere atmosfærisk vand til Jorden. Skyer kan bevæge sig over enorme afstande og kan derfor være en potentiel kilde til atmosfærisk forurening.
 3. Udvaskning – opløselige materialer i jorden, som salte, næringsstoffer, pesticider, hormoner og forurenende stoffer, vaskes gennem et lavere jordlag eller opløses og fjernes af vandet.
 4. Grundvandslag – dette er et lag lavet af sedimenter og mineralpartikler, et uigennemtrængeligt lag ved siden af grundvandsmagasinet. Dette lag forsinker vandets bevægelse på grund af dets lave hydrauliske ledningsevne. Grundvandet kan også påvirkes af indtrængning af havvand, hvilket forekommer i de nordiske lande.

Vandet fra vandhanen er blevet påvirket af vandcyklussen og de medfølgende urenheder.

Selvom drikkevand er et af de allermest kontrollerede fødevareemner med strenge regler for, hvad det må indeholde, så opløser vand flere stoffer end nogen anden væske. Derfor er vand normalt meget mere end blot H2O, og dets indhold kan variere betydeligt.

Vandværker spiller en afgørende rolle i rensning af vand og fjernelse af uønskede stoffer, så det ikke er sundhedsskadeligt at drikke. Det er en opgave, der konstant udføres til punkt og prikke. Men det vand, der kommer ud af hanen, kan variere i forhold til hårdhed, klorindhold, aroma, smag osv. og indeholder partikler, der typisk stammer fra vandrørene. Derfor er der brug for et filter, som kan sørge for rent, velsmagende vand når som helst.

 

Hvilke komponenter indgår i filteret?

Eftersom sammensætningen af vand kan variere meget, har BWT udviklet en række filtre med indre komponenter, som opfylder forskellige behov:

 • Aktivt kul fremstillet af kokosskaller nedbringer mængden af stoffer, der påvirker smagen og lugten i negativ retning, som f.eks. klor
 • Partikelfiltrene fjerner rustpartikler og afskalninger i filterfleecen.
 • Ionbytterresinen reducerer tungtopløseligt kalciumkarbonat for at forhindre kalkbelægninger og absorberer metaller som f.eks. kobber og bly.

Sådan virker et professionelt filter

Lad os tage BWT Besttaste som et eksempel på, hvordan filterteknologien giver exceptionel og konstant vandkvalitet i tre trin:

 1. Partikelforfilter
  Filtrerer grove partikler som sand og rust
 2. Hovedfiltreringstrin med aktivt kul
  Eliminerer klor, organiske stoffer og forbindelser, der giver en fremmed lugt eller smag
 3. Fin partikelfilter
  Filtrerer fine partikler og suspendereder faste stoffer

 

Gør noget for at hjælpe dine medarbejdere og planeten.

Bliv kontaktet